Club Statutes

Wasted MC vedtægter

§1 Navn

Klubbens navn er Wasted MC, Danmark og forkortes som WMC.

§2 Hjemsted

Klubbens adresse er til enhver tid klubbens beliggenhed.

§3 Formål

Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse for motorcykler og kammeratligt samvær. Klubben arrangerer klubaftener, køreture, træf, fester m.v. Det er kammeratskabet, der er den bærende værdi i klubben.

§4 Afstemninger
Stk. 1. Stemmeret

Stemmeretten bortfalder, hvis et medlem:

 • ikke har haft indregistreret MC i 12 måneder.
 • har udestående til klubben på mere end 1.000 kr.
Stk. 2. Founding Five (herefter FF)

FF har vetoret ved alle beslutninger. Vetoretten kan kun anvendes ved enstemmighed mellem de til enhver tid stemmeberettigede medlemmer i FF.

Stk. 3. Dag-til-dag beslutninger

Ved almindelige dag-til-dag beslutninger uden større konsekvenser anvendes almindeligt flertal.

Stk. 4. Vedtægtsændringer mm.

Ved grundlæggende beslutninger, som vedtægtsændringer, kontingent, lån, investeringer m.v., anvendes 2/3 flertal.

Stk. 5 Medlemskab

Beslutninger om indmeldinger af nye medlemmer og eksklusion afgøres ved åben afstemning. Ved indmelding fordres enstemmighed. Ved eksklusion fordres enstemmighed, en afstemning hvorfra det berørte medlem er undtaget.

§5 Medlemskab
Stk. 1 Nye Medlemmer
 1. WMC anvender ikke prospekt-begrebet. Enten er man medlem af klubben, eller også er man ikke.
 2. Nye medlemmer vælges ind jf. §4 stk. 5. Ved en uenighed er medlemmer forpligtede til at begrunde.
 3. Ved indmelding skal det nye medlem besidde en motorcykel.
 4. Kvinder kan ikke blive medlem af klubben.
Stk. 2 Rygmærker og klubbens farver
 1. På rygstykker af veste og jakker må kun forefindes klubbens godkendte mærker: Logo, MC, top- og bottomrocker.
 2. Alle mærker betales af det enkelte medlem selv, men mærker på ryggen, titel og mærker, hvori klubbens navn eller logo indgår, ejes af klubben. Ved udmelding beholder klubben mærkerne.
 3. Tatovering og merchandise indeholdende klubbens logo eller navn skal godkendes jf. §4 stk. 3.
 4. Medlemmer er forpligtede til at bære klubbens farver ved klubarrangementer. Det kan f.eks. være rygmærke, T-shirt eller hoodie.
Stk. 3 Titler og kaldenavne
 1. Medlemmer bestemmer selv titel og evt. kaldenavn. Titel fordeles efter ”først-til-mølle” princippet. Klubben godkender titel- og kaldenavnsønsker jf. §4 stk. 3. Et medlem kan beholde titel eller kaldenavn, så længe medlemmet ønsker det. Klubben kan dog fratage et medlem titel jf. §4 stk. 3.
 2. President, Vice President, Treasurer og Road Captain er titler, der skal forefindes i klubben til hver en tid. Hvis en af disse titler skifter til et andet medlem, betaler klubben for skiftet.
Stk. 4. Udmelding af klub og eksklusion
 1. Udmelding: Medlemmer udmeldes per dags dato.
 2. Eksklusion: WMC anvender ikke advarsler, og afstemning om eksklusion foregår jf. §4 stk. 5.
 3. Ejendele: Hvis et medlem låner ejendele til klubben, skal dette noteres af Treasurer. Hvis dette ikke er sket, tilfalder objekterne klubben.
§6 Kontingent

Kontingent er pr. 1. november 2018 100,00 kr. pr. md. og betales første hverdag i hver måned.

§7 Klubaften
Stk. 1.

Klubaften afholdes den første fredag i hver måned.

Stk. 2. Afbud

Afbud til klubaften skal falde senest 2 dage før klubaften. Normalt skal afbud være klubben i hænde senest onsdag inden midnat. Ved for sent afbud betales 50,00 kr. til klubkassen.

§8 Etiske regler

Det der sker i klubben, bliver i klubben.

 

Wasted MC, Bjerringbro d. 2. november 2018

Scroll Up