Club Statutes

Wasted MC vedtægter

§1 Navn

Klubbens navn er Wasted MC, Danmark og forkortes som WMC.

§2 Hjemsted

Klubbens adresse er til enhver tid klubbens beliggenhed.

§3 Formål

Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse for motorcykler og kammeratligt samvær. Klubben arrangerer klubaftener, køreture, træf, fester m.v. Det er kammeratskabet, der er den bærende værdi i klubben.

§4 Afstemninger
Stk. 1. Stemmeret

Stemmeretten bortfalder, hvis et medlem:

 • ikke har haft indregistreret MC i 12 måneder.
 • har udestående til klubben på mere end det, der til enhver tid svarer til 3 måneders kontingent.
Stk. 2. Founding Five (herefter FF)

FF har vetoret ved alle beslutninger. Vetoretten kan kun anvendes ved enstemmighed mellem de til enhver tid stemmeberettigede medlemmer i FF.

Stk. 3. Dag-til-dag beslutninger

Ved almindelige dag-til-dag beslutninger uden større konsekvenser anvendes almindeligt flertal.

Stk. 4. Vedtægtsændringer mm.

Ved grundlæggende beslutninger, som vedtægtsændringer, kontingent, lån, investeringer m.v., anvendes 2/3 flertal.

Stk. 5 Medlemskab

Beslutninger om indmeldinger af nye medlemmer og eksklusion afgøres ved åben afstemning. Ved indmelding fordres enstemmighed. Ved eksklusion fordres enstemmighed, en afstemning hvorfra det berørte medlem er undtaget.

Stk. 6 Afstemninger ved ulige medlemsantal

Der rundes altid op i forbindelse med afstemninger. Hvis der f.eks. i WMC er 7 medlemmer, og der i en given afstemning fordres 2/3-flertal, skal forslaget således opnå 5 stemmer for at blive vedtaget, alternativt 3 for at blive forkastet.

§5 Medlemskab
Stk. 1 Nye Medlemmer
 1. WMC anvender ikke prospekt-begrebet. Enten er man medlem af klubben, eller også er man ikke.
 2. Nye medlemmer vælges ind jf. §4 stk. 5. Ved en uenighed er medlemmer forpligtede til at begrunde.
 3. Ved indmelding skal det nye medlem besidde en motorcykel.
 4. Kvinder kan ikke blive medlem af klubben.
Stk. 2 Rygmærker og klubbens farver
 1. På rygstykker af veste og jakker må kun forefindes klubbens godkendte mærker: Logo, MC, top- og bottomrocker.
 2. Alle mærker betales af det enkelte medlem selv, men mærker på ryggen, titel og mærker, hvori klubbens navn eller logo indgår, ejes af klubben. Ved udmelding afleveres mærker og al merchandise med klubbens logo og navn til WMC. Undtaget herfra er merchandise tydeligt markeret med f.eks. ”supporter” elller ”support your local …”
 3. Tatovering og merchandise indeholdende klubbens logo eller navn skal godkendes jf. §4 stk. 3.
 4. Medlemmer er forpligtede til at bære klubbens farver ved klubarrangementer. Det kan f.eks. være rygmærke, T-shirt eller hoodie.
Stk. 3 Titler og kaldenavne
 1. Medlemmer bestemmer selv titel og evt. kaldenavn. Titel fordeles efter ”først-til-mølle” princippet. Klubben godkender titel- og kaldenavnsønsker jf. §4 stk. 3. Et medlem kan beholde titel eller kaldenavn, så længe medlemmet ønsker det. Klubben kan dog fratage et medlem titel jf. §4 stk. 3.
 2. President, Vice President, Treasurer og Road Captain er titler, der skal forefindes i klubben til hver en tid. Afstemning om disse titler foregår jf. §4 stk. 4. Hvis en af disse titler skifter til et andet medlem, betaler klubben for skiftet.
Stk. 4. Udmelding af klub og eksklusion
 1. Udmelding: Medlemmer udmeldes per dags dato eller efter forudgående aftale med WMC.
 2. Eksklusion: WMC anvender ikke advarsler, og afstemning om eksklusion foregår jf. §4 stk. 5.
 3. Ejendele: Hvis et medlem låner ejendele til klubben, skal dette noteres af Treasurer på en dertil indrettet liste på WMCs Facebook-side. Hvis dette ikke er sket, tilfalder objekterne klubben.
 4. FF må beholde vest med mærker ved udmelding, men den må ikke bæres.
 5. Ved udmelding kan det jf. §4 stk. 4 besluttes at lade medlemmet forlade WMC som æresmedlem. Æresmedlemmet må derefter beholde vesten med mærker, men den må ikke bæres.
§6 Kontingent

Kontingent er pr. 1. november 2018 1.200,00 kr. pr. md. og betales første hverdag januar måned.

§7 Klubbens drift
Stk. 1.

Klubaften afholdes den første fredag i hver måned.

Stk. 2. Afbud

Afbud til klubaften skal falde senest 2 dage før klubaften i særskilt tråd på Facebook-begivenhedens side. Normalt skal afbud være klubben i hænde senest onsdag inden midnat. Ved for sent afbud betales 50,00 kr. til klubkassen.

Stk. 3. Kommunikationskanal
Klubben vælger en primær kommunikationskanal – pt. benyttes Facebook – hvis et medlem ikke kan imødegå dette, har dette medlem pligt til selv at holde sig orienteret.
§8 Etiske regler

Det der sker i klubben, bliver i klubben.

Wasted MC,  Vinkel d. 5. juni 2020